Ahvenarvaus 2018-2019

Vuoden 2018-2019 Ahvenarvaus on nyt avattu.

Kilpailussa Hekan jäsenet arvaavat kerhon talven pilkkiretkien suurimman ahvenen painoa.
Sarjat ovat yli 18 vuotiaat ja alle 18 vuotiaat.

KILPAILU KERHON JÄSENILLE!

Perinteinen veikkaus kauden suurimman AHVENEN painosta!
(Kauden suurin ahven kerhon Toimintamuistion pilkkiretkiltä.)

Arvausaika loppuu 15.12.2018 ennen Kinkkukisan alkamista!

SARJAT: Yli- ja alle 18 -vuotiaat.
PALKINNOT: 20 €:n LAHJAKORTTI molemmissa sarjoissa lähimmäksi arvanneelle.

Kilpailun tulokset julkaistaan kerhon KEVÄTKOKOUKSESSA!* = kyseinen tieto vaaditaan

 

 

Palkintona on molemmissa sarjoissa 20€ Nippon Verkon lahjakortti, jotka jaetaan kevään kalamiesillassa, kun kaikki pilkkikilpailut on ongittu.

Kauden 2017-2018 suurin ahven 508 g, jonka sai Eino Kourunen Eräpyhästä.

Nimi
Arvaus
Tiitus Markkula
1004
Rasmus Markkula
356
Martti Malinen
386
Juha Pehkonen
497
Tapani Nurminen
531
Ville-Pekka Oldén
547
Jarmo Mäenpää
562
Tuomas Markkula
564
Teuvo Koskinen
566
Antti Mutanen
567
Oili Malinen
575
Veikko Lahtinen
590
Erkki Majamäki
612
Hannu Eloranta
617
Jari Nousiainen
618
Jorma Mäkinen
631
Pekka Aittokallio
634
Nico Kinnunen
655g
Arttu Aalto
667
pasi kinnunen
669
Viljo Helen
672
Olavi Eerola
674
Jorma Lahtinen
678
Arvi Jalonen
679
Seppo Aittokallio
685
Tapani Timari
695
Kari Järvilehmus
699
Ville Majamäki
702
Pauli Pyykkö
730
Sanna Kinnunen
748
Juha Nurminen
755
Jukka Leppäkoski
766
Markku Hiltunen
782
Antti Lahtinen
786
Tomi Saari
825
Reino Luotonen
827
Sami olden
835
Keijo Karstinen
845
Jukka Ruotsalainen
845
Jukka Ruotsalainen
845
Netta Kinnunen
847
Netta Kinnunen
847
Martti Paakkunen
850
Mikko Alhola
920
Jouni Aalto
973
Kasper Markkula
988
Jouni Hentilä
999

 

 

 

 

Kauden 2016-2017 isoin ahven 529g (Jorma Mäkinen, Eräpyhä)

Nimi
Arvaus
Anssi Aalto
1032
Keijo Karstinen
1125
Jari Nousiainen
524
Tapani Nurminen
525
Jyrki Kekki
537
Erkki Majamäki
538
Nico kinnunen
555g
Jarmo Mäenpää
562
Arvi Jalonen
569
Lennart Salo
584
Veikko Lehtinen
600
Veikko Hänninen
638g
Arttu Aalto
652g
Eino Kourunen
665
Aittokallio Pekka
671
Reijo Savola
678
Markku Mäkelä
682
Olavi Eerola
685
Viljo Helen
711
Antti Mutanen
719
Martti Malinen
722
Martti Paakkunainen
730
Jorma Mäkinen
742
Sami Majamäki
743
Krister Hentilä
747
Tuomas Markkula
749
Vepe
761
Jouni Aalto
777g
Kyösti Tenkanen
789
Hannu Eloranta
814
Jukka Leppäkoski
870
Jouni Hentilä
898
Raimo Tolvanen
900
Kari Rihtola
935

 

 

Vuoden 2015-2016 arvaukset, suurin 492g:

Nimi
Arvaus
Keijo Karstinen
1005
Reima Pätsi
1035
Markus Kaeramaa
1380
Nissinen Martti
559
Vepe
569
Saari Tomi
572
Arvo Ruotsalainen
578
Nurminen Tapani
584
Paakkunainen Martti
595
Veikko Hänninen
597g
jouni Aalto
600g
Kemppinen Mikko
625
Alhola Mikko
627
Jari Nousiainen
634
Timari Tapani
647
Jalonen Arvi
648
Olavi Eerola
648
Kinnunen Netta
669
Lahtinen Jorma
678
Kinnunen Nico
680
Salo Lennart
684
Kinnunen Sanna
685
Aittokallio Pekka
703
Hannu Eloranta
713
Leppänen Taisto
718
Lehtinen Veikko
720
Timari Hannu
721
Petteri Kähärä
731
Virtanen Matti
745
Savola Reijo
761
Virtanen Juha
765
Jukka Leppäkoski
765
Lahtinen Antti
786
Tuomas Markkula
814
Kinnunen Pasi
869
Jyrki Kekki
875
Malinen Markku
888

Bookmark the permalink.

Comments are closed.