Julkaistu

Lohikalojen alamitta Näsijärvellä

Tiedoksi kaikille Näsijärvellä kalastaville, että Näsijärven kalastusalue on päättänyt jatkaa vuosiksi 2012-2016 järvitaimenen ja järvilohen alamittasääntöä siten, että alamitta on edelleen 45 cm. Päätös oli esillä äskettäin Virallisessa lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla säädetyn ajan, joten päätös alamitasta on nyt lainvoimainen. Kireitä …