Julkaistu

Sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2024

Hervannan-Kaukajärven kalakerho ry sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 6.3.2024 kello 18 Kaukajärven vapaa-aikatalon kahviossa. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvia ja pullaa!

Tervetuloa!

Asialista

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 6 §:n mukaan, sekä valtuutetaan hallituksen valitsemaan edustajat vapaa-ajankalastajapiirin kokouksiin
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat